Thông tin liên hệ

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM

Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: vanphonghsvvn@gmail.com

Hotline: 0969445668

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ