Thời gian bình chọn còn lại của bài dự thi

  • Ngày
  • :
  • Giờ
  • :
  • Phút
  • :
  • Giây

Bài dự thi: Khát vọng tuổi thanh xuân

Khu vực: Khu vực 1

Mã bài dự thi: KV1067

Thể hiện: CLB Âm nhạc - Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên

Trường: Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ