Thời gian bình chọn còn lại của bài dự thi

  • Ngày
  • :
  • Giờ
  • :
  • Phút
  • :
  • Giây

Bài dự thi: Lửa cháy lên rồi - Tự Nguyện - Dậy mà đi

Khu vực: Khu vực 4

Mã bài dự thi: KV410

Thể hiện: CLB Văn nghệ Xung kích CKT

Trường: Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ